Tuesday, 26 July 2011

eBook 7 Faktor Kejayaan Anda Menjadi Juruterbang

eBook ini menerangkan terdapat 7 faktor utama yang menentukan anda boleh berjaya menjadi seorang juruterbang (pilot). Anda haruslah menguasai 7 perkara ini jika mahu mencapai cita-cita anda. Faktor-faktor ini tidak mempunyai urutan tertentu kerana semuanya adalah sama penting antara satu sama lain. Baca lebih lanjut di sini (PDF, 626KB)

No comments:

Post a Comment