Skip to main content

Posts

Showing posts from May, 2012

Ebook Laporan Sentimen Hartanah Asia 2012

KumpulaniProperty, rangkaianNo.1Asialamanhartabergerak ke hadapankedalam2012,kamimenggunakanlaman webpasarankamiterkemukadi Malaysia,Hong Kong, IndonesiadanSingapura sebagaiteladan politikuntuk mengukurpendapatberibu-ribupenggunadi rantau ini. Berkhidmatnomborsemakinberkembangpengguna, agendanpemaju, tinjauanyang disediakan kami sebuah landasanuntuk memahamibagaimanaorang awam, pelaburhartanah, pembeli, penjual dan pemilik,termasukpenduduk tempatan danekspatriatyangdianggappasaran hartanahpada tahun 2012.
Dijalankandari29hbNovember2011hingga 17Januari 2012,kaji selidikyang telah dikumpulkansejumlah 8499respondendankeputusanmenunjukkan bahawawalaupunekonomi duniaketidakpastian,majoritimelihatpasaran hartanahagakpositif. Baca lebih lanjut secara percuma laporan 65 muka tentang pasaran hartanah di Malaysia dalam English di sini [Ebook Sentimen Hartanah 2012].